Your Advertisement here

ژوند

امنیت افغانستان نیاز انرژی پاکستان است

000له ملګرو سره یې شریک کړئ پس از چندین سفر مقام های پاکستانی به افغانستان و گفتگو های بی نتیجه میان کابل و اسلام آباد در نهایت شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان نیز به افغانستان آمد و با مقام های افغان گفتگو کرد . این سفر به دعوت رسمی …

نور....»

چاره یی جز مذاکره به صلح باقی نمانده است

000له ملګرو سره یې شریک کړئ افغانستان از دیر زمانی شاهد جنگ های شدید بوده که قربانی اصلی آن افغان ها بوده و همه روزه در هر دو طرف جنگ افغانستان افغان ها قربانی میشود و بدون افغان ها هیچ کسی درد و رنج این مردم را حس کرده نمیتوانند …

نور....»

تلاش های که باید برای صلح در سال آینده انجام شود !

000له ملګرو سره یې شریک کړئ سال 1396 تا سه روز دیگر به پایان میرسد این سال در کنار برخی خوبی ها در کل سال خوبی برای مردم افغانستان نبود . در این سال چندین حمله تروریستی از سوی جنگجویان مسلح در برخی ولایات به خصوص در شهر کابل رخ …

نور....»

شکل گیری اجماع کشور ها در مورد صلح افغانستان

000له ملګرو سره یې شریک کړئ  مردم افغانستان در شانزده سال گذشته در نتیجه جنگ های تحمیلی در کشور همواره قربانی داده اند و همین مردم قربانی اصلی در جنگ ها بوده اند که همه روزه در نتیجه حملات مختلف مخالفان مسلح از آنان قربانی میگیرد . در درازای تاریخ …

نور....»

صلح با ثبات نیاز افغانستان است

000له ملګرو سره یې شریک کړئ حکومت افغانستان برای تحکیم صلح و ثبات در کشور به هر گزینه یی که بتواند صلح را در کشور تامین کند دست زده است و این تلاش ها همچنان با گذشت هر روز تشدید میشود تا مخالفین مسلح را وا دارد که به گفتگو …

نور....»